به اطلاع مشتريان عزيز ميرسانيم

رستوران شمالي ننا واقع در ساختمان قديم دلچه ويتا افتتاح شد.

اين رستوران توسط گروه دلچه ويتا و به مديريت واحد اين گروه در جهت ارتقا كيفي رستورانهاي محلي راه اندازي گرديده است. 

لازم به ذكر است كليه مواد اوليه رستوران از روستاهاي استان مازندران تهيه ميشود. حضور شما موجب دلگرمي ماست ...